Hjem

Et hjem, mange liv.

Tumaini Home

 

Et barnehjem og en skole i Tanzania

Alle midler som doneres til Tumaini Home går direkte til drift, rehabilitering og utdanning av våre barn. Vi har ingen administrative kostnader. 

Tumaini Home bringer håp til barn som lever i vanskelige og sårbare omgivelser. Hjemmet driver hovedsakelig med rehabilitering av fysisk-funksjonshemmede barn, etablering av arbeidsplasser for de som er ferdig med skole og støtte til utdanning for jenter som bor i fattige lokalsamfunn og er sårbare for tidlig ekteskap.

Mesteparten av den økonomiske støtten til daglig drift kommer fra private givere. Bli giver du også!

Kontonummer: 3290 21 21241


Donate from a foreign account.

Baraka
Nosotwa
Peshut
Veronica
Namelock
Musaa
Kapushi
Kelvin
Gabriel
Lebahati
Bahati
Fatum
Monica
Lehoo

GAVER MED MENING

 

Gled flere til jul eller annen feiring -

gi et gavekort med Tumaini (Håp)!

 

Du velger selv verdien på gavekortet og hvem det skal adresseres til. Vi sender deg gavekortet på epost.

 

Behovet er stort og pengene for gavene går til støtte for ungene i Tumaini Home, som skolegang, rullestoler og medisinsk oppfølging.

GAVEKORT

1) Doner

 

 

2) Velg bilde til kortet fra sliden

 

 

3) Skriv en personlig hilsen til gavemottaker

 

 

4) Send mail til tumaini.home.tanzania@gmail.com/ Motta gavekort som svar

*Vi lager og sender gavekort så snart vi kan, men vær obs på at det kan ta noen dager

"

Ståle Anda

En av grunnleggerne av organisasjonen.

 

Jeg kom hit til Tanzania i 1982, og arbeidet i en spedalskleir et par år. Etter  dette var jeg lærer på en videregående skole og arbeidet så for Sør-Afrikanske flyktninger, ANC, også her i Tanzania.

 

Siden 2004 har jeg sammen med Gervase Tatah Mlola, en tidligere lærerkollega av meg, og bygget opp Tumaini Home sakte, men sikkert.

 

Jeg er utdannet lærer i mekaniske fag og spesiallærer for barn og unge med spesielle behov. Det meste av min yrkeskarriere i Norge jobbet jeg som spesiallærer og sosiallærer ved Orstad skole på Klepp. Jeg var også bonde i 8 år.

Navnet "Tumaini Home" betyr et hjem for håp på swahili, et navn vi jobber for å leve opp til.

Våre fasiliteter

PåTumaini Home har vi oppholdsrom, lekerom, soverom, kjøkken, kjøkkenhager, bad og toaletter, lager, esel-/ hønsehus, mølle, butikk og kafè, samt et stort uteområde.

 

Våre fasiliteter er bygget delvis etter bidrag fra private givere, og delvis på større donasjoner. To skoler i Norge, Orstad skole i Kleppe og Sørbø skole i Sandnes er våre hoveddonorer, gjennom deres årlige innsamlingsaksjoner. Lionsklubbene i Klepp og Tananger har bidratt flere ganger, og Rotaryklubben i Klepp har blant annet betalt for boring av vann, hvilket har vært til stor hjelp til vårt arbeid. Sist, men ikke minst, har Nordox Norway donert penger til store deler av våre bygninger.

HVORDAN VI JOBBER

 

Vi er en liten organisasjon i Tanzania som hovedsakelig arbeider med rehabilitering av fysisk-funksjonshemmede barn, etablering av arbeidsplasser for de som er ferdige med skole og støtte til utdanning for jenter som bor i fattige lokalsamfunn og sårbare for tidlig ekteskap.

Våre målgrupper

Fysisk-funksjonshemmede barn, i utgangspunktet de med funksjonsfeil i lemmer.

Utviklingshemmede barn med behov for spesialundervisning

Barn utsatt for brannulykker

Barn, spesielt jenter, fra fattige familier som ikke kan få tilgang til utdanning

Jenter sårbare for tidlig ekteskap og andre sosiale problemer

Albinobarn og unge med behov for beskyttelse

Vi er et barnehjem, et dagsenter for handikappede barn og en tanzaniansk arbeidsplass. I tillegg hjelper vi  handikappede som bor hos sine foreldre med medisinsk oppfølgning. Vi har bygget en English Medium skole, som gjør det mulig for oss å gi mange gratis skolegang, vi hjelper unge i lokalsamfunnet med videregående skolegang, vi tilbyr engelskkurs og vi bidrar ofte når mennesker i lokalsamfunnet har behov for medisinsk hjelp.

VÅR HISTORIE


Ståle Anda og Gervase Tatah Mlola

grunnleggerne av prosjektet er to lærere, Ståle fra Norge, og Tatah fra Tanzania, som arbeidet sammen i Monduli, Tanzania på 80-tallet.


Prosjektet begynte i det små, da Ståle og hans sønn dro på ferie til Tanzania i 2004, og Ståle og Tatah møttes igjen.


I 2004 møtte de en ung handikappet jente, Namelock, som skulle bli barnehjemmets start. Ståle fortalte om møtet på sin arbeidsplass, Orstad skole, som bestemte seg for å samle inn penger. Med det var ballen begynt å rulle, og har ført oss til hvor vi er i dag.

VÅR VISJON


Filosofien vår er å være et trygt og godt hjem for barn med handikap, de som kommer fra vanskelige kår, samt jenter med særlig risiko for å bli giftet bort i svært ung alder.


Som de fleste samfunn, er det tanzanianske et patriarki, hvilket jenter spesielt lider under. Vi vektlegger derfor spesielt å huske jentene, og gi dem en selvstendig fremtid, og muligheten til å skape et liv for seg selv i Tanzania.

HANDIKAP


De fleste av barna har ulike handikap, de fleste fysiske, noen mentale. Mens andre er hos oss på grunn av andre sykdommer, genetiske feil eller har en vanskelig bakgrunn.


  • Brannskader
  • Følger av polio
  • Celebral Parece
  • Epilepsi
  • Genfeil som påvirker huden
  • Muskelsvinn
  • Downsyndroom
  • Underernæring, kortvokst
  • Andre skader

MER OM OSS

 

Tumaini home er et senter for barn, kombinert som et barnehjem, hvor vi har skapt et hjem for våre femten barn, ti jenter og fem gutter, og et dagsenter for handikappede.

 

I tillegg til hjemmet, har vi vært med å bygge en English Medium skole, for våre egne barn, samt barn i landsbyen. Noen barn betaler studieavgift, hvilket bidrar til driften av hjemmet og skolen. Andre kommer fra fattige kår eller har handikap, og får derfor gratis skolegang.

 

For å klare seg godt gjennom det tanzanianske skolesystemet er det viktig å beherske engelsk godt, da all undervisning baserer seg på engelsk fra åttende klasse. Vi tilbyr derfor engelskkurs i ferier, et tilbud som har vist seg å være svært ettertraktet.

 

I tillegg til denne undervisningen sørger vi for videregående utdannelse for seks unge i landsbyen. Ti andre barn, med handikap eller annen sykdom, får hjelp i eget hjem fra vårt prosjekt. Vi sørger for at de får nødvendig medisinsk hjelp, samt transport til sykehus, i tillegg til regelmessig oppfølging fra vår sykepleier.

 

Ved siden av de nevnte faste strukturene, involverer vi oss også når andre i lokalsamfunnet trenger mer umiddelbar hjelp, spesielt medisinsk.

 

Vårt prosjekt ønsker ikke bare å hjelpe direkte, ved å gi et hjem, skolegang og medisinsk hjelp, men det er også viktig for oss å være en arbeidsplass i Tanzania, der arbeidsløsheten er stor. Vi arbeider hardt for å sette et godt eksempel som arbeidsplass, hvor de ansatte blir behandlet med respekt, og får muligheten til å utvikle seg og trives. Dette er viktig for de ansatte, men også for våre barn, da dette gir dem stabilitet og et lykkelig hjem.

 

Tumaini Home drives utelukkende av tanzanianske ansatte.Til den daglige driften av prosjektet har vi tretten tanzaniansk ansatte, som er de eneste som tjener penger i prosjektet. Vi har ingen administrative kostnader. De ansatte er fem kvinner som går på skift og som passer barna, en sykepleier, en mann til å holde hønene og kjøkkenhagene, en kvinne som vasker sengetøy og klær, lærere, regnskapsfører, møllearbeider og nattevakter. 

 

I tillegg samarbeider vi med Nordland Universitet i Bodø og VIA Universitet i Danmark, som sender studenter med relevant utdanningsløp for å ha praksis hos oss. Studentene er et positivt bidrag til vårt hjem og vår skole, da de bidrar med kunnskap, nye vinklinger og perspektiver. De er også ofte ivrige til å aktivisere ungene, og ta dem med på opplevelser.

 

Videre har vi et nært samarbeid med sosialvesenet og helsemyndighetene i distriktet.

Registrering

 

Tumaini Home er registrert som en veldedig organisasjon i Brønnøysund Norge, samt som NGO i Tanzania.

 

Prosjektet drives av vår generalsekretær og styreleder Ståle Anda og direktør Gervase Tatah Mlola, som er likeverdige partnere og stifterne av organisasjonen, som ble stiftet i 2008. Med dem har de to styrer, ett basert i Norge, og ett basert i Tanzania. Det er tanzanianske ansatte som står for den daglige driften av Tumaini Home.

Styret i Norge

Styrets leder: Ståle Anda

Styremedlem: Kjartan Vik Amdal

Styremedlem: Ellen Marie Anda

Styremedlem: Maria Anda Rassmusen

Styremedlem: Embla Isafold Stålesdottir

Styret i Tanzania

Chairperson: Gervase Tatah Mlola

Secretary: Ståle Anda 

Member: Hosiana Josephat Noya

Member: Karl Åge Anda 

Member: Paulo Joseph Awe

Member: Francis Gasper

Mesteparten av den økonomiske støtten til daglig drift kommer fra private givere.

 

Bli giver du også! Kontonummer: 3290 21 21241.

TUMAINI HOME

TZ +255 59605561   NOR +47 95940289

 

tumaini.home.tanzania(at)gmail.com

 

Tumaini Home, PO. BOX 121, Mto wa Mbu, Monduli, Arusha, Tanzania

Organisasjonsnummer: 995 045 680

 

Vårt kontonummer er 3290.21.21241, Jæren Sparebank, Kleppe Norge. Dersom noen av våre lesere ønsker å bidra, tas alle bidrag, små som store, imot med takknemlighet