News

NYHETER / NEWS

Et hjem, mange liv.

GRATULERER MED KVINNEDAGEN!  
8. Mars

VALENTINGSDAG
14.02.2019

(NORSK)
Noen familier tildeles ved fødsel. Noen familier skapes senere i livet. Familien vår i Tumaini skaper vi ikke av blodsbånd, men av kjærlighet til hverandre. I anledning valentinsdagen i går, ønsket Isaya og noen av hans venner å feire kjærligheten sammen med Tumaini. Derfor fylte de bilen, og kom hjem til oss og laget mat, danset, og feiret kjærligheten.


Vi er også fylt av kjærlighet til dere, våre venner og givere – og håper dere har kjærlighet rundt dere!

(ENGLISH)

Some families are created by birth. Some families are created later in life. We create our family in Tumaini, not by blood, but from our love for each other. As it was Valentine’s day yesterday, Isaya and some of his friends wanted to celebrate love together with Tumaini. Therefore they filled a car, and came home to us, cooked, danced, and celebrated love.


We are also filled with love for you, our friends and donors – and are truly hoping that you have love in your lives!

TUNASHUKURU

January 20th

Vi er svært takknemlige for geiten Philipo og familien gav oss på fredag!

 

For fire år siden dro Kine Stavheim i gang en innsamlingsaksjon for å få laget en trehjulssykkel til Philipo, noe som har bidratt utrolig mye til hans mulighet til et mobilt liv. Å leve med fysiske handikap kommer selvsagt med utfordringer, men sammen kan vi bidra til å legge til rette for at det ikke skal definere oss og livene vi kan leve.

 

Sammen skaper vi håp!

We are grateful to Philipo and his family for the goat they gave us on Friday!


Four years ago Kine Stavheim started a fundraising in order to have a bike made special for Philipo, which  has contributed immensely to his ability to lead a mobile life. Living with physical handicaps inevitably comes whit certain challenges, however, together we can contribute to facilitate so that it does not become defining for us and the lives we can live.


Together we create hope!

Happy Birtday Bahati!

Vår kjære, ikkje lenger så litle, Bahati fylte 13 år i går 😍 Me er kjempeglad i deg, og synes me er heldige som får sjå deg vokse opp.

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Our dearest, not so little no more, Bahati, turned 13 years old yesterday 😍Vi love you so much, and are lucky to see you grow up.

 

#Tumaini #TumainiHome #MtowaMbu #Tanzania #Birthday #Gratulerer#CreatingHope

Happy New Year!

Going home. 6 bajajis (tuktuk) and one landrover.
Ståle, Isaya, Lehoo, Kadeng og hans sønn og Paulo og hans datter
Alle vil sitte med Lehoo!
I år var vi så heldige nok en gang å få feire det nye året sammen med styremedlem Ellen Marie Anda.
Mange bord må settes sammen når vi alle skal ut og spise. Vi er heldige som har så stor familie og så mange venner og støttespillere!

The New Year is celebrated the 1st here in Tanzania. So, the 31st of December we had a nice evening with food an a movie, and then as the clock struck twelve we popped some balloons. And then then we started the new year with a dinner out at Mikasa in Mto wa Mbu, with family and friends.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Nyttår feires hovedsakelig den første januar her i Tanzania. Så, den 31. desember hadde vi en hyggelig kveld med mat og en film, og sprakk ballonger klokken tolv. Den store feiringen foregikk derfor den første med en stor middag på Mikasa i Mto wa Mbu, med familie og venner.

Jul i Tumaini

  Vi i Tumaini ønsker familie, venner, givere, bidragsytere og støttespillere en god jul, og et godt nytt år!  

(NORSK)

Julen begynte for alvor i dag, 25. desember, her i Tanzania. Hvilket for oss betyr alt fra kirkegang til slakting av geit – og mye tid til å være sammen og feire.

 

Her ser dere bilder fra sprell ungdommen har drevet med den siste uken, som Isaya er greit og deler. De klatrer opp fjell, bader og trener. Samt noen bilder fra grillingen i dag.

 

Julen er en kjærlig og gavmild tid, hvor vi tenker spesielt mye på hverandre. Som organisasjon er vi takknemlige for, og avhengig av, alle dere som er gavmilde og viser oss kjærlighet nå, og resten av året igjennom. Uten dere kan ikke vi eksistere. Dere bringer tumaini (håp) til oss, i dag, i går, og alle andre dager i året. Tusen takk.

 

Kjærlig julehilsen, Tumaini.

/

(ENGLISH)

We in Tumaini wish you, family, friends, donors, contributors and supporters, a Merry Christmas and a happy new year.

 

In accordance to Tanzanian custom, we celebrate Christmas today, the 25th. Which for some entail going to church, and for all slaughtering and eating an entire goat! And of course, plenty of time to chill, play games and spend time together.

Here are some pictures from the last week, that Isaya is kind to share with us. The young climbing mountains, swimming and working out. As well as some pictures from the grilling earlier today.

 

Christmas is a loving and a generous time, spent thinking of others. As an organization we are grateful for, and dependent on, all of you who are generous to us, now and the year through. Without you we cannot exist. You bring tumaini (hope) to us, today, yesterday, and every other day throughout the year. Thank you.

 

Love, Tumaini.

Third Advent Sunday

December 16th 2018

(NORSK)

Selv om vi tilhører litt ulike religioner og livssyn, gleder vi oss alle over juletiden! For noen av oss innebærer det at vi dro i kirken tredje søndag i advent – her representert med noen bilder i finstasen.

 

Ellers har vi latt oss inspirere av Isaya, til å trene litt mellom all lekingen.

/

(ENGLISH)

Even though belong to different religions and philosophies of life, we are all enjoying the holidays and the Christmas spirit. For some of us, that entailed spending third advent Sunday in Church.

 

Also, we have been inspired by Isaya, and have taken up working out, in between time spent playing.

Juicy Advent!

09 Desember 2018

(Norsk)

Det er andre søndag i advent, og alle ungene våre er hjemme til en deilig og lang juleferie - som varer helt til syvende januar.

(English)

It’s the second advent sunday, and all our children are home to enjoy a long and well deserved christmas holiday - lasting until January 7th.

Flere av våre barn har familier eller slekntinger, men som de på grunn diverse omstendigheter, som sykdom og handikap, ikke har mulighet til å bo med. Det er likevel veldig viktig for oss å legge til rette for at familie og slekt alltid er velkommen til oss i Tumaini, og at ungene får reise på besøk i helger og ferier.

 

Baraka, som har bodd hos oss i fem år, har jevnlig kontakt med familie og slektninger, men reiste selv for første gang tilbake i dag. Han var spent og gledet seg veldig i morges da han dro til Karatu (en landsby omtrent 30 minutter fra Kigongoni/ Mto wa Mbu hvor vi bor) med @Isaya for å møte sin eldre bror, som så reiste med ham hjem til deres slektninger i Ngorongoro. Vi gleder oss veldig på hans vegne, samtidig som vi gleder oss utrolig mye til at han kommer hjem igjen om en to ukers tid. Ngorongoro er et naturvernområdet som grenser til Serengeti - kjent for mange som en safaridestinasjon med dyr som løver, elefanter, giraffer, antiloper og neshorn.

Skoleåret i Tanzania slutter i desember, slik at det nye året også kommer med nye skoler og klassetrinn. Sepeli, Lendoya, Enoti og Fatuma har alle vært på boarding for videregående skole dette året, hvor de gjør en fantastisk god jobb med sine studier. Sepeli og Lendoya fullførte i desember sitt første år, hun på St. Monica i Arusha og han i Loliondo, hvor de drar tilbake i januar for å begynne på form 2. Enoti og Fatuma har begge studert i Monduli, hvor Enoti skal tilbake over nyttår for å fullføre fjerde og siste år. Fatuma ble derimot ferdig nå i desember (gratulerer), og vi er så heldige at vi får ha henne hjemme helt frem til hun skal begynne på form 5 i juli. Fatuma er en svært tålmodig og snill ung dame, som er veldig faglig sterk, og skal frem til juli jobbe som assistent på Sasa school og studere datavitenskap.

 

I dag har vi tenkt lite på skole - og vi her hjemme har laget juice, og nyter tempoet i ferien.

 

Som alltid er vi evig takknemlige for støtten fra dere givere - uten dere hadde det ikke vært noe Tumaini i Mto wa Mbu, Tanzania.

Several of our children have family and relatives, however, due to a wide range of circumstances, such as illness and handicap, they are not able to live with them. To us, and to the children and their family and relatives though it is very important that we keep in active touch. They are therefore always welcome to visit us in Tumaini, and the children go when possible, during weekends and holidays.


Baraka, who has lived with us for five years now, keeps in touch with his relatives, but traveled back to to his hometown for the first time today. Exited he set of for Karatu (a village about 30 minutes from us) with @Isaya, where they met his brother, who escorted him for the rest of the journey into Ngorongoro. We are thrilled on his behalf, at the same time we are looking forward having him back home in a few weeks. Ngorongoro is a conservation area, neighbouring to the Serengeti - known by many as a safari destination rich with animals such as elephants, giraffes, antelopes and lions.

The school year in Tanzania ends in December, and our children will start new grades over the new year. Sepeli, Lendoya, Enoti and Fatuma all attended secondary school this year, doing an amazing job with their studies. Sepeli and Lendoya finished their first year, she at St. Monica in Arusha, him in Loliondo, where they will be returning in January, comensing form 2. Enoti and Fatuma have both been in Monduli, where Enotu will return next year for form 4. Fatuma on the other hand finished form 4, and the smart, clever, responsivle and kind girl will therefore stay at home, assisting at Sasa school and studying computer technology, until she starts form 5 in July.

 

Today however, we did not think to much about school, but relaxed and made some fantastic fresh juice!

 

As always - thank you all for supporting all the children - without you, there would not be Tumaini in Mto wa Mbu, Tanzania.

Første søndag i advent

Fredag november tredevte var siste skoledag for ungene våre på Sasa School, og våre yngste går spente inn i desember. Ikke minst gleder alle seg til å få våre eldre barn hjem fra internatskolene sine i morgen!

Sammen i høytiden

Å være hele familien samlet over høytidene er viktig, og vi gleder oss til ekstra mye tid sammen - til lek, god mat, fine samtaler og gode filmer. Selv om vi går spente inn i desember og gleder oss til jul, blir dette første julen etter at vi i sommer mistet vår kjære Sikiraa, noe som påvirker høytiden. Sorgen som fulgte hans død har preget høsten og livene våre, men vi står sammen, og bærer ham med oss i våre hjerter.


Som familie og som organisasjon er vi omgitt og støttet av en utrolig stor og flott gjeng mennesker. En av dem er storebror @Isaya, som har latt oss dele noen av hans bilder fra de siste dagene. Forhåpentligvis vil det gi dere et innblikk i våre liv i Tumaini.


Takk til alle bidragsytere

Vi ønsker å gjenta vår takknemlighet til alle som organiserte årets julemarked, og alle dere som kom og støttet oss. Med fantastiske resultater fra markedet og god støtte fra Orstad skule, Nedstrand skule, Egenes Idrettsbarnehage, Utdanningsforbundet i Tinn samt alle våre faste givere, går vi inn i desember og mot slutten av året med mye Tumaini (Swahili for håp).


Doner til oss på kontonummer: 3290 21 21241 eller VIPPS til 118765.

First Advent Sunday

Friday November 30th was the last day of school for our children at Sasa, and our youngest are exited to be starting December. Not least are we looking forward having our older children return from boarding tomorrow!

Together over the holidays

Being together as a family over the holidays is important, and we are truly looking forward spending a lot of time together – playing, eating well, enjoying good conversations and watching a tun of Christmas movies. Despite being excited about December, holidays and Christmas, this will be our first Christmas since our dearest Sikiraa died, which is impacting this time for us. Sorrow following his death has heavily impacted our lives, standing together we are carrying him in our hearts.


We are as a family and as an organization surrounded by a number of fantastic people. One of them, big brother Isaya, has let us share some of his pictures from the last days. Hoping with this to give you all an impression of our lives in Tumaini.


Gratitude

Again we want to express our gratitude to everyone who organized this years Christmas marked, and everyone who came and supported us. The marked had great results, and we have received good support from Orstad school, Nedstrand school, Egenes nursery, Utdanningsforbundet in Tinn and all our monthly donors. All filling us with tumaini (the Swahili word for hope) as we enter December.


Account info: Jæren Sparebank, Kleppe, Norway, account no. N08232902121241, swift code: KLEPPNO21XXX, beneficiary: Tumaini.

Ståle Anda i Næring på Jæren

2. november 2018

Les om vår grunnlegger Ståle Anda i Næring på Jæren


 

"Pågangen av folk som trengte hjelp er så stor at Ståle har måttet sette opp kontortid. Den fredeligste stunden er grytidlig om morgenen. Da våker han til lyden av bønneropene fra moskeen, setter på kaffen og slår seg ned i en stol foran stråhytta og nyter morgensola."

15. juni 2017


Sommertur til Arusha

 

Vi har vært på en firedagers bytur i Arusha med noen av ungene da sommerferien er her! Turen var kjempefin, med god mat (og kake), film og masse lek.


June 15. 2017

 

Summer Trip to Arusha

 

We have been on a four day trip to the city with some of our children, as summer holidays is here! The trip was wonderful, with great food (and cake), movies and a lot of playing.

Møt Ståle Anda

Meet Ståle Anda

12. juni 2017

 

Kontakt oss dersom dere ønsker et besøk av Ståle Anda,

for å høre mer om Tumaini Home!

 

Er dere en bedrift, universitet, lag, forening eller enkeltpersoner, da besøker gjerne Ståle Anda, grunnlegger og daglig leder av Tumaini Home, dere.

 

Ta kontakt om dere har spørsmål om organisasjonen, ønsker å donere,opprette praksisavtale for studenter eller høre historier fra Ståles liv og historie i Tanzania.

 

Han er ledig fra 23. juni og ut august.


June 12. 2017

 

Contact us if you want a visit by Ståle Anda to hear more about Tumaini Home!

 

Are you a company, university, organisation or any other group of people, then Ståle Anda, founder and managing director of Tumaini Home, will gladly give you a visit.

 

Be in touch with questions about the organization, wish to donate, establish an agreement for your students or hear stories from Ståles life and history in Tanzania.

 

He will be available from June 23. and throughout August.


NYE BROSJYRER

NEW FLYERS

30. mai 2017

 

Vi har fått nye brosjyrer, som vi ønsker å dele med deg!

 

Over finner du filene til våre nye brosjyrer. Dersom du ønsker å printe dem ut og dele dem, så setter vi stor pris på det. Både som enkeltpersoner og som bedrifter.

 

Brosjyrene er laget i A5-format. Ønsker du likevel å printe på A4-ark, er det også tilrettelagt for, men forutsetter da at man klipper det i to i etterkant. Husk å printe dobbeltsidig!

May 30. 2017

 

We have gotten new flyers, that we want to share with you!

 

Check out our flyers above. If you wish to print them out and distribute them, we will greatly appreciate it. Both individuals and corporations. 

 

The flyers are fitted for A5 forms. We have however adjusted them so that they can be printed on A4 sheets, given that you cut them afterwards. Remember to print on both sides!

MØBELSNEKKER ASUMANI

29. mai 2017

 

Asumani har også begynt i jobb!

 

I om lag tre år har Asumani gått på spesialskolen hos oss. Han har lært å lese, å skrive, å regne samt å prate engelsk. Han er en ivrig ung mann på 18 år, som nå med stor iver har begynt i lære hos lokale møbelsnekkere.

 

"Jeg gjør så godt jeg kan! Det er et godt arbeide, med gode kollegaer." - Asumani Maulidi


CARPENTER ASUMANI

May 29. 2017

 

Also Asumani has started working!

 

For about three years Asumani has been going to our school for special needs. Here he has learned to read, to write, to calculate and to talk english. He is an eager young man of 18 years, that with great enthusiasm has started practical training with local carpenters.

 

“I do my best! It is a good job, with great coworkers.”

- Asumani Maulidi

NAMELOK I JOBB

NAMELOK WORKING

27. mai 2017


Namelok har begynt I jobb!


Mange av dere kjenner nok vår kjære Namelok, begynnelsen på Tumaini Home. Den 23. mars i år ble hun 23 år, og like etter åpnet hun sin egen butikk og perleverksted.


Hun storkoser seg i jobben, og har alt begynt å selge sine egne produkter!

May 27, 2017


Namelok has started working!


Many of you know our dear Namelok, the start of Tumaini Home. On March 23. she turned 23 years old, and shortly after she opened her own shop and beads workshop.


She is enjoying her new job, and has already started selling her own products!

TUMAINI HOME

TZ +255 59605561   NOR +47 95940289

 

tumaini.home.tanzania(at)gmail.com

 

Tumaini Home, PO. BOX 121, Mto wa Mbu, Monduli, Arusha, Tanzania

Organisasjonsnummer: 995 045 680

 

Vårt kontonummer er 3290.21.21241, Jæren Sparebank, Kleppe Norge. Dersom noen av våre lesere ønsker å bidra, tas alle bidrag, små som store, imot med takknemlighet