TH
MEDISINSK STØTTE

GAVEKORT

MEDISINKS STØTTE

Flere av våre barn er rammet av sykdom og har handikapp. Kjøp gavekort og sikre dekning av ett barns månedlige behov for medisinsk hjelp.

SLIK GJØR DUKJØP GAVEKORT


  1. DONER NOK 250 (Kontonummer: 3290 21 21241 eller direkte i VIPPS)
  2. SEND OSS EN BESKJED PÅ TUMAINI.HOME.TANZANIA@GMAIL.COM,
    ELLER DIREKTE I VIPPS. FORTELL OSS HVEM BÅDE GIVER OG MOTTAKER ER.
  3. MOTTA DIGITALT GAVEKORT PA EPOST.

TAKK FOR MEDISINSK STØTE TIL JUL!

TUMAINI HOME

This website uses cookies. By clicking 'Accept' you agree to our use of cookies.

Accept