TH
SKOLEPLASS

GAVEKORT

SKOLEGANG

Kjøp gavekort og dekk skolegangen for ett barn på skole en måned. Utdanning gir barn håp og mulighet for å skape sine egne liv.

SLIK GJØR DUKJØP GAVEKORT


  1. DONER NOK 800 (Kontonummer: 3290 21 21241 eller direkte i VIPPS)
  2. SEND OSS EN BESKJED PÅ TUMAINI.HOME.TANZANIA@GMAIL.COM,
    ELLER DIREKTE I VIPPS. FORTELL OSS HVEM BÅDE GIVER OG MOTTAKER ER.
  3. MOTTA DIGITALT GAVEKORT PA EPOST.

TAKK FOR SKOLEPLASS TIL JUL!

TUMAINI HOME

This website uses cookies. By clicking 'Accept' you agree to our use of cookies.

Accept