TH
ANSATTE

VÅRE ANSATTE

Tumaini Home drives utelukkende av tanzanianske ansatte. Til den daglige driften av prosjektet har vi tretten tanzaniansk ansatte, som er de eneste som tjener penger i prosjektet. Vi har ingen administrative kostnader. De ansatte er fem kvinner som går på skift og som passer barna, en sykepleier, en mann til å holde hønene og kjøkkenhagene, en kvinne som vasker sengetøy og klær, lærere, regnskapsfører, møllearbeider og nattevakter. 

This website uses cookies. By clicking 'Accept' you agree to our use of cookies.

Accept