TH
OM OSS

 TUMAINI HOME 

Tumaini Home

Tumaini Home er en Norsk-Tanzaniansk organisasjon som bringer håp til barn som lever i sårbare omgivelser.

Lehoo

VÅRE BARN 
OG UNGE


Tumaini Home er en liten og trygg organisasjon som gjør sitt ytterste i arbeidet barn. 


I vårt hjem bor det barn og unge. Alle har ulike historier, men sammen er vi en familie.


Der det er hjerterom, er det husrom. Vårt hjem er tilrettelagt ulike former for handikapp og sykdom, og fullt av mennesker som gjør sitt ytterste for å tilby assistanse til dem som har behov for det.  

I tillegg til til å være et barnehjem er vi også et dagsenter for barn med psykiske handikapp, vi støtter hjemmeboende barn til skolegang, vi hjelper barn og unge til å søke medisinsk hjelp og vi er en skaper av arbeidsplasser. 


En trygg og stabil økonomi for organisasjonen er viktig for å sørge for en trygg og god hverdag for våre barn og unge. Vi ønsker derfor alle donasjoner, store som små velkommen. 

De fleste av barna har ulike handikap, de fleste fysiske,men og noen mentale. Andre er hos oss på grunn av andre sykdommer, genetiske feil eller kommer fra vanskelige bakgrunner.


  • Brannskader
  • Følger av polio
  • Celebral Parece
  • Epilepsi
  • Genfeil 
  • Muskelsvinn
  • Downsyndroom
  • Underernæring
  • Aplastisk Anemi

Navnet "Tumaini Home" betyr et hjem for håp på swahili, et navn vi jobber for å leve opp til.

VÅR VISJON

Tumaini Home arbeider for å være et hjem, en skole og en arbeidsplass for personer som har behov for ergonomisk tilrettelegging, personlig assistanse og/eller medisinsk oppfølging.


Det er også en målsetning for oss å bidra til at unge fra fattige bakgrunner får tilgang til god utdanning, hvilket legger grunnlag for deres mulighet til å skape seg et godt liv i fremtiden.

ALLE DONASJONER GÅR DIREKTE TIL DRIFT, REHABILITERING OG UTDANNING AV VÅRE BARN

Ryggraden i organisasjonen er enkeltpersoner som hver måned donerer en fast sum.

“Jeg kom til Tanzania i 1982, og arbeidet i en leir for personer med spedalskhet. Etter dette var jeg lærer på en videregående skole og arbeidet så for Sør-Afrikanske flykninger, ANC, også her i Tanzania.


Siden 2004 har jeg sammen med Gervas Tatah Mlola, en tidligere lærerkollega av meg, bygget opp Tumaini Home sakte, men sikkert.


Jeg er utdannet lærer i mekaniske fag og spesiallærer for barn og unge med spesielle behov. Det meste av min yrkeskarriere i Norge jobbet jeg som spesial- og sosiallærer ved Orstad skole på Klepp. Jeg var også bonde i 8 år.” 


Ståle Anda

En av grunnleggerne av organisasjonen.

MER OM OSS

 

Tumaini home er et senter for handikappede barn, organisert som et barnehjem, hvor vi har skapt et hjem for våre tyve barn, elleve jenter og ni gutter, og et dagsenter for psykisk handikappede.

 

I tillegg til hjemmet, har vi vært med å bygge en English Medium-skole for våre egne barn, samt for barn i landsbyen. Noen barn betaler studieavgift, hvilket bidrar til driften av hjemmet og skolen. Andre kommer fra fattige kår eller har handikap, og får derfor gratis skolegang.

 

For å klare seg godt gjennom det tanzanianske skolesystemet er det viktig å beherske engelsk godt, da all undervisning baserer seg på engelsk fra og med åttende klasse. Vi tilbyr derfor engelskkurs i ferier, et tilbud som har vist seg å være svært ettertraktet.

 

I tillegg til denne undervisningen sørger vi for videregående utdannelse for seks unge i landsbyen. Ti andre barn, med handikap eller annen sykdom får hjelp fra vårt prosjekt mens de bor hjemme. Vi sørger for at de får nødvendig medisinsk hjelp, samt transport til sykehus, i tillegg til regelmessig oppfølging fra vår sykepleier.

 

Ved siden av de nevnte faste strukturene, involverer vi oss også når andre i lokalsamfunnet trenger mer umiddelbar hjelp, spesielt medisinsk.

 

Vårt prosjekt ønsker ikke bare å hjelpe direkte ved å gi et hjem, skolegang og medisinsk hjelp, men det er også viktig for oss å være en arbeidsplass i Tanzania, der arbeidsløsheten er stor. Vi arbeider hardt for å sette et godt eksempel som arbeidsplass, hvor de ansatte blir behandlet med respekt og får muligheten til å utvikle seg og trives. Dette er viktig for de ansatte, men også for våre barn, da dette gir dem stabilitet og et lykkelig hjem.

 

I tillegg samarbeider vi med VIA Universitet i Danmark som sender studenter med relevant utdanningsløp for å ha praksis hos oss. Studentene er et positivt bidrag til vårt hjem og skole, da de bidrar med kunnskap, nye vinklinger og perspektiver. De er også ofte ivrige til å aktivisere ungene og ta dem med på opplevelser.

 

Videre har vi et nært samarbeid med sosialvesenet og helsemyndighetene i distriktet.

VÅRE ANSATTE

Tumaini Home drives utelukkende av tanzanianske ansatte. Til den daglige driften av prosjektet har vi tretten tanzaniansk ansatte, som er de eneste som tjener penger i prosjektet. Vi har ingen administrative kostnader. De ansatte er fem kvinner som går på skift og som passer barna, en sykepleier, en mann til å holde hønene og kjøkkenhagene, en kvinne som vasker sengetøy og klær, lærere, regnskapsfører, møllearbeider og nattevakter. 

Registrering

 

Tumaini Home er registrert som en veldedig organisasjon i Brønnøysund Norge, samt som NGO i Tanzania.

 

Organisasjonen drives av Ståle Anda og Gervase Tatah Mlola, som er grunnleggerne av organisasjonen, som ble stiftet i 2008. Med dem har de to styrer, ett basert i Norge, og ett basert i Tanzania. Det er tanzanianske ansatte som står for den daglige driften av Tumaini Home.

Styret i Norge

Styrets leder: Ståle Anda

Styremedlem: Kjartan Vik Amdal

Styremedlem: Ellen Marie Anda

Styremedlem: Maria Anda Rassmusen

Styremedlem: Embla Isafold Stålesdottir

Styret i Tanzania

Chairperson and Secretary: Ståle Anda

Member: Gervase Tatah Mlola

Member: Hosiana Josephat Noya

Member: Karl Åge Anda 

Member: Paulo Joseph Awe

This website uses cookies. By clicking 'Accept' you agree to our use of cookies.

Accept