TH
ANSATTE

VÅRE ANSATTE

Tumaini Home drives utelukkende av tanzanianske ansatte. Til den daglige driften av prosjektet har vi tretten tanzaniansk ansatte, som er de eneste som tjener penger i prosjektet. Vi har ingen administrative kostnader. De ansatte er fem kvinner som går på skift og som passer barna, en sykepleier, en mann til å holde hønene og kjøkkenhagene, en kvinne som vasker sengetøy og klær, lærere, regnskapsfører, møllearbeider og nattevakter. 

TUMAINI HOME

Org.nr:

995045680

Kontor nummer: 3290 21 21241

Vipps: 118765