TH
HVEM VI ER


HVEM ER VI?TUMAINI HOMETumaini Home er en liten og trygg not-for-profit-organisasjon hvor pengene du donerer går direkte til drift, rehabilitering og utdanning av våre barn. Organisasjonen har god forankring i både Norge og Tanzania, og samarbeider godt med lokale sosialmyndigheter.

Tumaini Home

Tumaini Home er en Norsk-Tanzaniansk organisasjon som bringer håp til barn som lever i sårbare omgivelser.

Lehoo

HVORDAN VI JOBBER

ETT HJEM - MANGE LIV

I vårt hjem bor det barn og unge. Alle har ulike historier, men sammen er vi en familie.


SASA SCHOOL

ENGLISH MEDIUM

Tumaini Home har bygget en english medium for lokalsamfunnet med rundt 300 elever.

DAGSENTER

SPESIALPEDAGOGIKK

Tumaini Home er et dagsenter for barn med psykiske handikapp, og tilbyr utdanning til barn og unge med lærevansker.

MEDISINSK

MEDISINSK HJEL OG UTSTYR

Tumaini Home hjelper barn og unge til å søke medisinsk hjelp. Vi følger også opp hjemeboende barn og unge med handikapp og gir utstyr, slik som rullestoler, når det trengs. 

UTDANNING

STØTTE TIL UTDANNING

Tumaini Home støtter hjemmeboende barn til utdanninng. Blant annet yrkesfaglig utdanning. 

JOBB-TRENING

SKAPER ARBEIDSPLASSER

Tumaini Home tilrettelegger for arbeidstrening for de som ikke finner seg til rette på skolebenken. Vi skaper også arbeidsplasser for de med tilretteleggingsbehov. 

VÅRE ANSATTE

Tumaini Home drives utelukkende av tanzanianske ansatte. Til den daglige driften av prosjektet har vi tretten ansatte, som er de eneste som tjener penger i prosjektet. Vi har ingen administrative kostnader. 

Tumaini Home arbeider for å være et hjem, en skole og en arbeidsplass for personer som har behov for ergonomisk tilrettelegging, personlig assistanse og/eller medisinsk oppfølging.


Det er også en målsetning for oss å bidra til at unge fra fattige bakgrunner får tilgang til god utdanning, hvilket legger grunnlag for deres mulighet til å skape seg et godt liv i fremtiden.

ALLE DONASJONER GÅR DIREKTE TIL DRIFT, REHABILITERING OG UTDANNING AV VÅRE BARN

Ryggraden i organisasjonen er enkeltpersoner som hver måned donerer en fast sum.

TUMAINI HOME

Org.nr:

995045680

Kontor nummer: 3290 21 21241

Vipps: 118765