TH
VÅR VISJON

VÅR VISJON

Tumaini Home arbeider for å være et hjem, en skole og en arbeidsplass for personer som har behov for ergonomisk tilrettelegging, personlig assistanse og/eller medisinsk oppfølging.


Det er også en målsetning for oss å bidra til at unge fra fattige bakgrunner får tilgang til god utdanning, hvilket legger grunnlag for deres mulighet til å skape seg et godt liv i fremtiden.

This website uses cookies. By clicking 'Accept' you agree to our use of cookies.

Accept