TH
STALE ANDA

“Jeg kom til Tanzania i 1982, og arbeidet i en leir for personer med spedalskhet. Etter dette var jeg lærer på en videregående skole og arbeidet så for Sør-Afrikanske flykninger, ANC, også her i Tanzania.


Siden 2004 har jeg sammen med Gervas Tatah Mlola, en tidligere lærerkollega av meg, bygget opp Tumaini Home sakte, men sikkert.


Jeg er utdannet lærer i mekaniske fag og spesiallærer for barn og unge med spesielle behov. Det meste av min yrkeskarriere i Norge jobbet jeg som spesial- og sosiallærer ved Orstad skole på Klepp. Jeg var også bonde i 8 år.” 


Ståle Anda

Styreleder og en av grunnleggerne av Tumaini Home.

TUMAINI HOME

Org.nr:

995045680

Kontor nummer: 3290 21 21241

Vipps: 118765